Inleiding boek ‘Voor even weer gezond’

In dit boek schets ik een beeld van de ontmoetingen die ik heb met patiënten die zijn opgenomen in het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Ontmoetingen die me zijn bijgebleven omdat ze bijzonder waren: van waardevolle levenslessen tot prachtige ontdekkingen door het kunstzinnig werken.

Elk hoofdstuk gaat in op een andere thematiek die speelt bij de patiënten. Een gedicht dat ik heb geschreven vanuit de beleving van de patiënt, leidt het hoofdstuk in. Na het gedicht volgt het verhaal over de ontmoeting. Soms speelt één patiënt de hoofdrol in een verhaal, een andere keer vertel ik over meerdere ontmoetingen die passen bij hetzelfde onderwerp. In het boek heb ik ook kunstzinnig werk gevoegd, dat ik zelf heb gemaakt. (Omdat de exacte vorm van het boek pas later duidelijk werd, heb ik geen werk kunnen toevoegen van patiënten.) 

Als kunstzinnig therapeute ben ik op zoek naar het gezonde in de mens. Naar iets wat iemand nog wel kan, naar iets wat kracht geeft en het vertrouwen doet groeien. Het kunstzinnig werken is hierbij een middel, het proces staat centraal. Ik begin altijd met een intakegesprek waarbij ik een beeld krijg hoe het op dat moment gaat met de patiënt en waar de hulpvraag ligt. De ene keer blijft het bij een gesprek alleen, de andere keer volgt een sessie waarbij we samen tekenen, schilderen, boetseren, een gedicht schrijven of kijken naar kunst. De keuze van het materiaal, de techniek en de opdracht stem ik af op de hulpvraag en de wensen en mogelijkheden van de patiënt op dat moment.

Als mensen horen dat ik kunstzinnig therapeute ben, krijg ik vaak belangstellende, enthousiaste reacties. Wanneer ik vertel waar ik kunstzinnig therapeute ben, verandert het enthousiasme meestal in ernst. Begrijpelijk, want kanker is een van de meest ernstige ziektes waar helaas nog steeds mensen aan overlijden. Maar zoals in elke duisternis zijn er lichtpuntjes.

Ik hoop dat u de gedichten en verhalen in ‘Voor even weer gezond’ als lichtpuntjes zult ontvangen. Lichtpuntjes waarbij de ziekte even naar de achtergrond verdwijnt en de patiënt weer even gewoon mens mag zijn.

Yvonne Peschier
kunstzinnig therapeute Erasmus MC Kanker Instituut (Erasmus MC – Daniel den Hoed)
Oktober 2013

 

Comments are closed.